សិចស៊ី ពាក់អាវនីឡុង និងស្បែកជើងកែងចោត មើលទៅគួរឲ្យក្តៅក្រហាយ