នារី​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ជិះ​យន្តហោះ​បង្ហាញ​ជំនាញ​ស្រើបស្រាល​របស់​នាង​ក្នុង​ក្បាច់​បីសាច