ភរិយា​ប៍នតង់ដេង​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​យក​ក្រែម​ពី​ទូរទស្សន៍ BBC ចំនួន ២ ជា​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ដែល​ស្តាប់​បង្គាប់