ប្រពន្ធ​ស្រើបស្រាល​ស្រែក​ថ្ងូរ​ថា​ត្រូវ​គេ​ក្បត់​ជាតិ